Loading color scheme

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

 

 


Skorzystaj z projektu "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy"

Dla kogo?
-dla 449 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Podhalańskiego (czyli powiatu nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego)
- dla 801 pracowników firm.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:
- szkoleniach
- doradztwie
- egzaminach potwierdzających kwalifikacje.
Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Jak wziąć udział w projekcie?
- sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
- sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
- w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
- po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
- weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
- firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej


Jakie korzyści?
- dofinansowanie do 80% kosztów
usługi rozwojowej
- proste wnioskowanie i rozliczenie
- bardziej wykwalifikowani pracownicy po skorzystaniu z usług rozwojowych
- lepszy rozwój firmy

Jak wziąć udział?
- sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
- sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
- w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
- po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
- weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
- firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku.
Nabory wniosków– terminy będą ogłaszane na stronie internetowej projektu
Korzystanie z bonów rozwojowych (udział w szkoleniach, doradztwie, egzaminach) musi odbyć się w okresie ważności bonów.

Kto prowadzi projekt?

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
- Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

Jaki jest cel projektu?
- zwiększenie dostępności do Usług Rozwojowych dla 449 MŚP oraz 801 ich pracowników  z Subregionu Podhalańskiego w terminie do 31.01.2023 r. poprzez umożliwienie skorzystania z bonów rozwojowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych za pośrednictwem systemu informatycznego do ich obsługi zgodnie z Podmiotowym Systemem Finansowania

Jakie zadania realizujemy w projekcie?
- informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania usług rozwojowych,
- zachęcanie firm do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników,
- obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Podhalańskiego (rekrutacja, wydawanie bonów rozwojowych, kontrola oraz rozliczanie usług rozwojowych)

Jakie planujemy efekty?
- objęcie usługami rozwojowymi 449 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Podhalańskiego i ich 801 pracowników.

Jakie są źródła finansowania projektu?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 8951980,53 zł, w tym 7443916,53 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje
Na stronie internetowej projektu "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy" http://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/  znajdziesz m.in.:

- Regulamin wsparcia (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, uzyskiwania dofinansowania, jego rozliczenia)
- dane adresowe i kontaktowe.

Related Articles

Publish modules to the "offcanvs" position.